Miejsca szczególne

2018-07-02 14:02

    „Miejsca szczególne” projekt realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie we współpracy z Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszance.

    Projekt „Miejsca szczególne” był realizowany w Olszance i Korczówce, w dniach od 18 do 28 czerwca br. W ramach projektu powstały dwa malowidła na dwóch lokalnych przystankach autobusowych. Ale to nie wszystko…praca twórcza została poprzedzona pracą warsztatową! Zajęcia jak i sam proces powstawania malowideł poprowadzili artyści z grupy Very Wall – absolwenci Wydziału Malarstwa na warszawskiej ASP – Justyna Szeliga i Mateusz Ługowski.

    Warsztaty dedykowane były dla uczniów miejscowej podstawówki. Projekt miał na celu wzmacnianie lokalnej kultury, inicjowanie do dalszych działań artystyczno-kulturalnych oraz poszerzenia horyzontów jak i po prostu otwarcie ludzi na sztukę. W ramach poszerzania doświadczenia artystycznego ale także ze względu na chęć pogłębiania odpowiedzialności za dobro wspólne, uczestnicy mieli okazję razem z artystami malować przystanki. Co więcej akcja miała miejsce w przestrzeni publicznej, bez żadnych pasów, barierek, zabezpieczeń, po to by każdy to chciałby się zbliżyć do twórców ale i też do samej sztuki miał ku temu okazję.

    28 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Miejsca Szczególne”. Wzięło w nim udział ok. 50 osób (Wójt Gminy Olszanka – Jan Parol, goście z Warszawy: Paulina Czajor- koordynator projektu, Sławosz Balcerzak – kierownik Działu Galerii i Wystaw, Justyna Szeliga i Mateusz Ługowski - artyści malarze,  Przewodniczący Rady Gminy Olszanka – Jerzy Filipiuk, Radna Gminy - Urszula Domańska oraz uczestnicy projektu wraz z opiekunami). W programie spotkania była przejażdżka rowerowa do Korczówki, przecięcie wstęgi na przystanku oraz powrót do Olszanki. Tu również została przecięta wstęga i teraz oba przystanki, estetycznie pomalowane, będą służyły wszystkim mieszkańcom naszej gminy, także jako miejsce spotkań. Na zakończenie zorganizowano skromny poczęstunek i ognisko.

    W sprawny przebieg i realizację projektu włączyły się następujące instytucje: Gmina Olszanka, Starostwo Powiatowe w Łosicach,  Krynica Vitamin S.A. z Dziadkowskich oraz Sklep MILA z Łosic. Serdecznie dziękujemy za pomoc.

 

    Informację opracowała Milena Stryjewska - osoba współpracująca z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz Małgorzata Chraniuk – kier. GBP Olszanka

Wróć