Klub Bezpiecznego Puchatka

2011-06-28 08:27

 


Ponad 150 000 Pierwszoklasistów
w Klubie Bezpiecznego Puchatka

 


40% wszystkich szkół podstawowych w Polsce wzięło w tym roku szkolnym udział w Klubie Bezpiecznego Puchatka – ogólnopolskim programie edukacyjnym pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Kuratoriów Oświaty. Ponad 150 000 dzieci z klas I dzięki akcji uczyło się, jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze. Efekty działań profilaktycznych już są widoczne. Jak podaje Komenda Główna Policji, w 2010 r. liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci zmalała o 16%.  We wrześniu 2011 rusza kolejna edycja programu.

 

„Dla własnego bezpieczeństwa dziecko musi nauczyć się rzeczy podstawowych, choćby takich jak bezpieczne przechodzenie na drugą stronę ulicy, poruszanie się poboczem. Musi wiedzieć, co mu wolno, a czego w ruchu drogowym bezwzględnie nie należy robić. Aby dziecko mogło bezpiecznie pokonać drogę do szkoły powinno nauczyć się prawidłowo rozpoznawać zagrożenia i podejmować świadome decyzje. Jest to niezwykle ważne dla jego bezpieczeństwa - zdrowia a nawet życia” – wyjaśnia podinsp. Armand Konieczny, z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 

Policja podkreśla, że wielką szansą na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest edukacja. Ogromną rolę odgrywają prowadzone na szeroką skalę kampanie profilaktyczno-edukacyjne, takie jak program Klub Bezpiecznego Puchatka. Druga edycja akcji cieszyła się bardzo dużą popularnością o czym świadczy liczba 5500 szkół w całej Polsce zgłoszonych do programu.

 

W ramach akcji szkoły otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli klas I, dla dzieci oraz ich rodziców. Dzięki temu najważniejsze zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych, omawiane były zarówno w szkole, jak i w domu. Podczas zabaw edukacyjnych i spotkań z Policją, Pierwszoklasiści poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa, nauczyli się reagować w sytuacjach zagrożenia i unikać niebezpieczeństw.

 

„Dla bezpieczeństwo dzieci bardzo ważna profilaktyka - nauka rozpoznawania symptomów niebezpieczeństw w określonych sytuacjach i unikania ich. Dlatego też tak cenne są takie   kampanie społeczne, jak „Klub Bezpiecznego Puchatka”, które wykorzystując zabawę i aktywizując dzieci urozmaicają naukę, a w konsekwencji sprawiają, ze wiedza związana z bezpieczeństwem jest łatwiej przyswajana przez małych adresatów” – podkreśla mł. insp.  Mariola Gosławska, Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

 

Klub Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, skierowany do klas I szkół podstawowych. Akcja przeprowadzana jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i Kuratoriów Oświaty. Organizatorem programu jest firma Maspex i marka Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz nauczycielami. Akcję patronatem medialnym objęły portale: eDziecko.pl i MiastoDzieci.pl. Celem programu jest zwiększanie bezpieczeństwa dzieci w każdym obszarze ich aktywności. We wrześniu 2011 r. rozpocznie się już trzecia edycja programu.

 

Więcej informacji o programie dostępne są również na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

 

Wszelkich dodatkowych informacji z przyjemnością udzielą:
Dorota Liszka, tel. (0-33) 870 8204, d.liszka@maspex.com
Joanna Olszowska, tel. (0-33) 870 8464, j.olszowska@maspex.com


 

Wróć