Zaproszenie do składania ofert na stoisko handlowe

2018-06-21 10:39

Starostwo Powiatowe w Łosicach, organizator XIX Festynu Nadbużańskiego, który odbędzie się 15 lipca 2018 r. w Serpelicach informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chcących wystawić stoiska handlowe podczas w/w wydarzenia do 6 lipca 2018 r.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres  promocja@losice.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe wŁosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

Dodatkowo:

  • Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych stolików, stojaków, namiotów i innych niezbędnych rzeczy do ekspozycji towaru.
  • Wystawca powinien posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Organizator wskazuje lokalizację stoisk na terenie w/w wydarzenia. Samowolne ustawianie stoisk jest zabronione.
  • Wjazd na teren Placu w dniu 15.07.2018 r. odbędzie się od godz. 800.
  • Wnioskujący wystawcy o wyborze zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  • Ze względu na odrębne zapytanie w zakresie dystrybucji napojów i posiłków Organizator nie przewiduje możliwości dopuszczenia stoisk z ofertą gastronomiczną. Wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze, lody, desery, gofry, orzeszki itp.
  • Zastrzegamy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapewnieniem przez Organizatora udziału w imprezie.
  • Z wybranymi Wystawcami zostaną zawarte stosowne umowy
  • O wyborze ofert nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można dzwoniąc pod numer telefonu 83 357 19 31

Wróć