Jubileusz 60 - lecia kapłaństwa ks. Prałata Henryka Rzeszotka

2018-06-19 11:06

  17 czerwca odbył się Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Prałata Henryka Rzeszotka. Samorząd Powiatu Łosickiego reprezentowała Bożena Niedzielak Starosta i Karol Szymaniuk Wicestarosta. Starostowie wręczyli Jubilatowi kwiaty i pamiątkowe obrazy prezentujące Ostatnią Wieczerzę, składając życzenia księdzu Prałatowi Starosta podkreśliła: Tak piękna rocznica skłania do refleksji i jest doskonałą okazją podziękować Bogu za dar osoby Księdza Prałata. Dziękuję za otwartość, życzliwość, uśmiech oraz głoszone Słowo Boże.

  Jubileusz 30-lecia kapłaństwa świętował również ks. Kanonik Sławomir Kapitan, dziekan łosicki, proboszcz parafii św. Zygmunta Króla.

  Ks. Prałat Henryk Rzeszotek został odznaczony medalem Pro Patria, które przyznał szef Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wręczyli je wspólnie - poseł Daniel Milewski i płk rezerwy Mirosław Demeniuk. Jubilat przyjął w tym dniu jeszcze jedno odznaczenie – medal Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej przyznany przez Biskupa Drohiczyńskiego.

Wróć