LOT nad Bugiem - zebranie założycielskie

2018-06-20 09:23

W ciągu ostatniego roku odbyło się wiele spotkań dotyczących współpracy dotyczącej promocji Podlasia Nadbużańskiego. Dyskutowaliśmy o tym m.in. podczas:
- Forum ożywienia społeczno-gospodarczego w pow. łosickim
- warsztatów tworzenia produktów turystycznych (w Drohiczynie i Platerowie)
- wyjazdu studyjnego do Sandomierza
oraz innych okazji związanych z promocją naszego terenu.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że współpraca pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz promocji naszego regionu jest niezbędna do tego, by turystyka rozwijała się sprawnie, nowocześnie i profesjonalnie.

Po spotkaniu w Platerowie, które miało miejsce w lutym b.r. podjęliśmy kroki ku temu, aby utworzyć Lokalną Organizację Turystyczną. Przez 3 miesiące pracowaliśmy w grupie roboczej w składzie:
1. Emilia Borysiak (reprezentująca Urząd Gminy w Starej Kornicy)
2. Karol Juszyński (reprezentujący GOK w Platerowie oraz Starostwo Powiatowe w Łosicach)
3. Justyna Paluch (przedsiębiorca gm. Sarnaki)
4. Rafał Siwek (reprezentujący MGOK w Drohiczynie)
5. Mariusz Stawiecki (przedsiębiorca m. i gm. Siemiatycze)
6. Emilia Śnieżko (reprezentująca Urząd Gminy w Mielniku)
7. Agnieszka Wojtkowska (reprezentująca Lokalną Grupę Działania Tygiel Doliny Bugu)

Wspólnie wypracowaliśmy projekt Statutu, który przesyłamy Państwu do konsultacji.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie założycielskie stowarzyszenia LOT nad Bugiem, które odbędzie się 26 czerwca 2018 roku o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Sarnakach (ul. 3 maja 27).

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na zrównoważonym, profesjonalnym i nowoczesnym rozwoju turystyki opartym na współpracy między sektorem samorządowym, gospodarczym i pozarządowym.

Uwagi do statutu prosimy przekazywać drogą mailową do dn. 18.06.2018 r. na adres lotnadbugiem@gmail.com

Informację o spotkaniu prosimy udostępnić wszystkim osobom, które są zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju turystycznego naszego terenu.

Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dn. 22.06.2018 r.


Z poważaniem,

Grupa Robocza:
E.Borysiak, K. Juszyński, J.Paluch, R. Siwek, M. Stawiecki, E. Śnieżko, A. Wojtkowska

Wróć