VI edycja konkursu Lodołamacze 2011

2011-06-21 10:18

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach zachęca do wzięcia udziału w VI edycji konkursu Lodołamacze 2011, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2011r. i będzie trwał do 27 września 2011 r. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

 

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Inicjatywa w szczególności skierowana jest do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym i chronionym rynku pracy, a także osób i instytucji działających na rzecz promocji aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłaszania kandydatów, przebiegu konkursu, oraz przewidzianych nagród można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: www.lodolamacze.info.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na ww. stronie internetowej do 31 lipca 2011r.

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z siedzibą w Siedlcach
Piotr Karaś

 

 

Wróć