Nabór projektów do III edycji Programu „Razem bezpieczniej”

2018-04-27 14:52

  Rozpoczął się nabór projektów do dofinansowania w 2018 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Na finansowanie zadań programu zaplanowano 6 mln zł. z rezerwy celowej budżetu państwa.

  Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych:

  • bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

  W obecnej edycji programu zostały określone tematy wiodące, w tym:

  • bezpieczeństwo rowerzystów,
  • bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym,
  • przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość).

  Ponadto w każdym celu szczegółowym jest przeznaczona pula środków finansowych dla projektów na cel dodatkowy, oraz na tzw. mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, czyli dla społeczności do 10 tys. odbiorców). Nowa edycja programu będzie, tak jak do tej pory, promowała działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

  Wojewoda Mazowiecki skierował pismo, w którym zachęca samorządy do składania projektów o dofinansowanie w ramach programu.

  „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007-2015 oraz 2016 i 2017. Głównym jego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

  Dodatkowe informacje o naborze projektów w ramach tegorocznej edycji programu dostępne są na stronie internetowej w banerze „Razem bezpieczniej”.

 

Źródło: www.mazowieckie.pl

Wróć