Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami

2018-04-20 10:30

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

·       posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

·       zamieszkałe w woj.mazowieckim,

·       w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60, mężczyźni do 65 roku życia)

·       niepracujące

Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

 

OFEROWANE WSPARCIE:

·       3-miesieczne płatne staże (stypendium w wysokości 1550 zł netto)

·       Poradnictwo prawne

·       Doradztwo psychologiczne

·       Pośrednictwo pracy

·       Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie IPD)

·       Wsparcie coacha i trenera pracy

·       Kursy zawodowe

·       Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: power@firr.org.pl

lub o kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem projektu:

FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

Wróć