Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2018-04-16 12:24

  15 kwietnia br. odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zorganizowane w 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 8. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Zygmunta, której przewodniczył Dziekan Łosicki, proboszcz parafii ks. kanonik Sławomir Kapitan. Kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Kostecki, oprawę muzyczną zapewnił chór Adoramus pod kierownictwem Mirosława Odoszewskiego.

  Następnie poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Skwer Męczenników Katynia, gdzie odśpiewano hymn państwowy, po którym wysłuchano przemówień. Apel Poległych odczytał bryg. Sławomir Zaniuk Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łosicach. Utwór  „Śpij Kolego” na trąbce wykonała uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Łosicach. Salwa honorowa Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego poprzedziła złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 70. rocznicę mordu Katyńskiego oraz nadania Skwerowi imienia Męczenników Katynia. Na zakończenie Chóru „Adoramus” Parafii Trójcy św. w Łosicach,  przygotował krótką część artystyczną. Wartę honorową przy tablicy pełnili harcerze z drużyn harcerskich miasta Łosice.

  W uroczystości wzięli udział: Waldemar Kraska - Senator RP, przedstawiciele władz samorządowych, księża, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń, harcerstwa, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Łosic. Samorząd powiatowy reprezentowali: Bożena Niedzielak – Starosta Łosicki, Karol Szymaniuk – Wicestarosta Łosicki, Grażyna Kasprowicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego oraz radni powiatowi.

Wróć