Łosice - wyniki sondażu o postawach patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego

2018-03-29 09:33

   Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach, pod opieką nauczycieli – Joanny Tarasiuk i Przemysława Chomiuka przeprowadzili w lutym i marcu 2018r. ankietę o postawach patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego, jest to jedno z działań zaplanowanych w ramach ogólnopolskiego projektu - Szkoła Młodych Patriotów, który realizujemy we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego. 

  21 lutego 2018r. w Łosicach została przeprowadzona sonda uliczna wśród mieszkańców miasteczka i okolicznych miejscowości. Nasi ankieterzy dotarli również do lokalnych urzędów, gdzie o postawy patriotyczne zapytali m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - Mariusza Kucewicza oraz Wicestarostę Powiatu Łosickiego - Karola Szymaniuka.

Pomimo bardzo mroźnej aury w sondażu wzięło udział ponad 40 osób.

  Ta sama ankieta  została też przeprowadzona w Zespole Szkół Nr1 – I LO w Łosicach. Tutaj objęła ona 125 osób -108 uczniów i 17 nauczycieli.

  Łącznie w sondażu wzięło udział 165 osób: 92 kobiety i 73 mężczyzn;  w wieku poniżej 18 lat- 90 osób i powyżej – 75.

  Na pytanie czym jest patriotyzm najczęściej padały odpowiedzi, że jest to - postawa oddania Ojczyźnie, brania aktywnego udziału w życiu polityczny państwa, miłości do Ojczyzny, dbania o jej dobro, służby dla niej; poszanowanie oraz gotowość do jej obrony w chwili zagrożenia, też postawa troski o jej rozwój i dobre imię.

  Wśród wydarzeń świadczących o patriotyzmie narodu polskiego dominowały: powstania narodowe, I i II wojna światowa, powstanie warszawskie oraz odzyskanie niepodległości w 1918r. Wymienione zostały też m.in. konstytucja 3 maja, działalność opozycji w PRL-u, Polskie Państwo Podziemne, „Solidarność”, wojna polsko-bolszewicka, bitwa warszawska, obrona polskości pod zaborami oraz bitwa pod Grunwaldem. Przywołane zostały również wydarzenia sportowe np. Euro 2012, zjawisko „Małyszomanii” czy też „Stochomanii”.

  Na pytanie kto zasłużył na miano polskiego patrioty ankietowani najczęściej odpowiadali, że Józef Piłsudski oraz Jan Paweł II. W dalszej kolejności wymieniano: rotmistrza Witolda Pileckiego, Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, Tadeusza Kościuszkę, oraz ks. Jerzego Popiełuszkę i Marię Skłodowską- Curie. Pojedyńcze osoby wpisały też prof. Władysława Bartoszewskiego, Romualda Traugutta, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, prymasa Stefana Wyszyńskiego, Irenę Sendlerową, Andrzeja Dudę, Jana Karskiego oraz Fryderyka Chopina.

  W odpowiedzi na pytanie jak kiedyś postrzegano patriotyzm a jak jest rozumiany obecnie dominowało stwierdzenie że wcześniej była to często walka z bronią w ręku o tożsamość narodową, o polskość a obecnie jest to raczej sumienna praca, wykonywanie swoich obowiązków obywatelskich i służba Ojczyźnie. Natomiast wzorce patriotyzmu ankietowani czerpią przede wszystkim z przeszłości Polski oraz od rodziców i ze szkoły -od nauczycieli. Sporadycznie wymieniany był internet oraz książki i filmy historyczne.

  Najczęściej obserwowanym przejawem patriotyzmu według ankietowanych są obchody świąt narodowych, wywieszanie flagi oraz dbanie o miejsca pamięci.

  Wśród działań podejmowanych przez samych respondentów przeważało uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, wywieszanie flagi oraz kupowanie polskich produktów i dbanie o środowisko naturalne.

  Uczniowie I LO opracowali też własny Kodeks Postaw Patriotycznych, wśród jego zasad znalazły się m.in. miłość i gotowość poświęcenia dla Ojczyzny, promowanie kultury i tradycji naszego kraju, aktywny udział w uroczystościach państwowych i szkolnych, znajomość historii narodu polskiego, spełnianie obowiązków obywatelskich. Większość respondentów uznała że postawy zaproponowane przez młodzież są wystarczające, natomiast wśród nielicznych propozycji pojawiła się dbałość o miejsca pamięci.

  Znaczna część respondentów (70%) nie potrafiła podać przykładów postaw patriotycznych z naszej ziemi łosickiej. Pozostali wymieniali najczęściej- mjr „Zenona”- Stefana Wyrzykowskiego - dowódcę AK, walczącego w czasie II wojny światowej na ziemi łosickiej, Waldemara Kosieradzkiego - lokalnego filantropa i miłośnika historii oraz doktora Władysława Czarkowskiego - uczestnika powstania styczniowego, wspomniano też miejscowych nauczycieli historii m.in. Tomasza Dobrowolskiego i Marka Jerzmana - regionalistów i badaczy historii. Padły też nazwiska Romualda Mikoszewskiego, Ryszarda Chojeckiego, Władysława Łukasiuka- „Młota” oraz braci Frankowskich.

  Ankietowani do lokalnych postaw patriotycznych zaliczyli również działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, obchody uroczystości państwowych, wywieszanie flag, parady historyczne, rekonstrukcję bitwy pod Jeziorami, organizowanie biegów patriotycznych oraz poszanowanie lokalnych zabytków i miejsc pamięci.

  Sondaż a i jego wyniki pokazały że nasze przywiązanie do Ojczyzny jest bardzo silne ale można i należy robić jeszcze więcej szczególnie dla naszego lokalnego patriotyzmu.

 

Tekst: J. Tarasiuk

Fot. I LO w Łosicach

Wróć