Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2018-03-23 12:01

      23 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Jury OTWP w składzie: bryg. Sławomir Zaniuk, bryg. Mariusz Lisiecki, dh. Romuald Jóźwiaczuk, dh. Paweł Bahniuk po dokonaniu oceny pracy pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji Powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Maja Mazuruk                       Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
  2. Kamil Zubkowicz                   Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy
  3. Ewa Szewczuk                      Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Łosicach

II grupa wiekowa (gimnazja + kl. VII)

  1. Zuzanna Borkowska              Gimnazjum w Niemojkach
  2. Bartłomiej Mikiciuk                Szkoła Podstawowa w Hadynowie
  3. Mateusz Walczuk                   Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie  

III grupa wiekowa (szkoły średnie)

  1. Elwira Truszkowska                ZS Nr 1 LO w Łosicach
  2. Daniel Boruta                        ZS Nr 1 LO w Łosicach                      
  3. Kamil Walczuk                       ZS Nr 1 LO w Łosicach

Laureatom turnieju pamiątkowe statuetki wręczył wicestarosta Karol Szymaniuk, a dyplomy  dh. Romuald Jóźwiaczuk.

Wróć