PROJEKT „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

2018-03-19 09:00

Orędziem wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego 5 grudnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zainaugurował obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca społeczności szkolne do świętowania tej radosnej rocznicy ogłaszając rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Słowa Prezydenta, iż „jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie z jednej strony okazją do namysłu nad przeszłością – ale z drugiej strony momentem ważnym z punktu widzenia naszej przyszłości, naszej drogi ku nowym czasom” to ważne przesłanie, które motywuje do włączenia się w ogólnonarodowe obchody święta wolności.

            I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego, w tym wyjątkowym roku zaproponowało cykl wydarzeń i konkursów dla wszystkich szkół Powiatu Łosickiego nad którym patronat honorowy objęły instytucje kształtujące życie naszej lokalnej społeczności: Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz, a także Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

            Projekt zakładał zaangażowanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, a także szkół ponadgimnazjalnych we wspólne świętowanie i upamiętnienie 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz kształtowanie wśród uczniów postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne.

W ramach projektu I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach zorganizowało pięć konkursów tematycznych, które odbyły się na przestrzeni kilku miesięcy (od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r.) i stały się atrakcyjnym sposobem budowania tożsamości narodowej dla uczestników.

  1. 1.  Konkurs na plakat „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” (grudzień-styczeń).
  2. 2.  Konkurs wiedzy historycznej pt. „Historia Polski a patriotyzm”(luty-marzec).
  3. 3.  Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej (luty).
  4. 4.  Konkurs pieśni patriotycznych (marzec).
  5. 5.  Konkurs literacki „Małe ojczyzny w literaturze” (marzec).

Inicjatywy, które stwarzają możliwość zaprezentowania kreatywności potencjału drzemiącego w uczniach szkół z obszaru miasta, gminy i powiatu zostaną podsumowane, a uczestnicy uhonorowani nagrodami podczas Dnia Otwartego I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach 21 kwietnia 2018r. Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie kulminacyjny punkt projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, a więc debata pt. „Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą” z udziałem uczniów, nauczycieli, absolwentów, samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych i mediów. W ramach projektu SMP przeprowadzona została sonda uliczna w Łosicach, gdzie przez kilka godzin uczniowie I LO w Łosicach pod bacznym okiem nauczycieli pytali mieszkańców: „Czym dla nich jest patriotyzm”.

            Organizatorzy projektu „Szkoła Młodych Patriotów” cieszą się z sukcesu jaki niewątpliwie odniosła ta inicjatywa i dziękują wszystkim, którzy pomogli przy jej realizacji. Udział w konkursach wzięły WSZYSTKIE szkoły powiatu łosickiego i nie tylko! Szacowana liczba uczestników we wszystkich konkursach to kilkuset uczniów i prawie stu nauczycieli, którzy pomogli im w przygotowaniach. Na wielką uwagę zasługuje chęć współpracy dyrektorów szkół oraz zaangażowanie wójtów gmin łosickich przy realizacji projektu. Na uznanie zasługuje I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach, które w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę potrafiło zaplanować i profesjonalnie zrealizować tak potężny projekt jakiego dotąd na taką skalę żadna szkoła w Polsce nie przeprowadziła. Dyrekcja I L.O. w Łosicach dziękuje za współprace mediom, które objęły patronatem tą inicjatywę, a także sponsorom bez których realizacja projektu nie miałaby szans powodzenia.

Inf. W.Boruta

Wróć