Otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach

2018-03-13 08:49

  8 marca odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach. DD „Senior+” powstał w budynku zlikwidowanej szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego: Bożena Niedzielak – Starosta Łosicki, Karol Szymaniuk - Wicestarosta Łosicki i Grażyna Kasprowicz - Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego.

  W ramach Programu Wieloletniego na lata 2014-2010 Edycja 2017 ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano blisko 300 000 zł. na dofinansowanie remontu i wyposażenia Domu.

  W Domu Seniora objętych opieką od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 jest 15 osób w wieku 60+ z terenu gminy Sarnaki. Do dyspozycji mają m.in. salę odpoczynku, salę kinezyterapii ze sprzętem sportowym, salę klubową, w której są też komputery z dostępem do Internetu, kuchnię i zmywalnię, łazienki z wydzieloną pralnią.

  Pani Małgorzata Korbut Przewodnicząca Rady Gminy Sarnaki przedstawiła historię szkoły w Hołowczycach, który jest bazą projektu Senior+.

  Po przemówieniach dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie głos zabrał Biskup Tadeusz Piskus, który zainicjował modlitwę w intencji Domu i dokonał jego poświęcenia.

  W uroczystości udział wzięli m.in.: Sylwester Dąbrowski – Wojewoda Mazowiecki,
Katarzyna Klimiuk – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marek Renik – Kierownik Delegatury w Siedlcach, burmistrz, wójtowie, przewodniczący rad, radni, przedstawiciele powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sołtysi, mieszkańcy wsi oraz podopieczni Domu Seniora.

 

Fot. D. Parafiańczuk

Wróć