"Bezpieczny przejazd" - ćwiczenia w Patkowie

2011-06-13 14:37

W dniu 09.06.2011r. na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym bez zapór w Patkowie odbyły się Manewry Techniczno-Obronne zrealizowane w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd – propagowanie zasad bezpiecznego przekraczania skrzyżowania drogi z przejazdem kolejowym” zrealizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu „ Edukacja Sportowo-Obronna w Mieście i Gminie Łosice jako przygotowanie społeczności do rozwiązywania sytuacji kryzysowych”.

 

Tematem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań ratowniczych podczas zdarzeń komunikacyjnych na przejeździe kolejowym. Przedstawienie metod i technik wykonywania dostępu do poszkodowanych przy pomocy sprzętu hydraulicznego.

 

Przeprowadzone manewry miały na celu m.in.: sprawdzenie systemu alarmowania, doskonalenie technik ratowniczych, a także sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych i innych podmiotów w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku drogowo-kolejowym.

 

W manewrach uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej PSP w Łosicach, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łosicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach, Pomocy Drogowej, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Łosicach, Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz harcerze i licznie zgromadzeni okoliczni mieszkańcy.

 

M.R.

Wróć