Nabór uczestników do międzynarodowego projektu współpracy pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”

2018-03-05 10:27

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:
– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to co robi,

Zgłoś do udziału w projekcie!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje w partnerstwie z LGD „NEMUNAS” oraz Stowarzyszeniem – Lokalną Grupą Działania „Bądźmy Razem” międzynarodowy projekt współpracy pn. „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”. W związku z tym planowane są trzy etapy projektu młodzieżowego:

  1. Pierwszy etap projektu odbędzie się w terminie 4 - 13 lipca 2018 r. na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w miejscowości Nowe Litewniki w gminie Sarnaki, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks – Perła Serpelic”, Serpelice 128, 08-221 Sarnaki.
  2. Drugi etap projektu odbędzie się w terminie 27 lipca - 5 sierpnia 2018 r. - realizacja projektu na Litwie na terenie LGD „Nemunas” w miejscowości Smalininkai, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w akademiku szkolnym w miejscowości Smalininkai.
  3. Trzeci etap projektu odbędzie się w 2019 r. w terminie 17 - 26 lipca 2019 r. na terenie LGD „Bądźmy Razem” w miejscowości Miedzna; młodzież zostanie zakwaterowana w internacie ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Każdy z etapów rozpocznie się wcześniejszym spotkaniem przygotowującym uczestników do projektu. Obowiązkowe jest aby uczestnicy wzięli udział w spotkaniach.                                                                                                                  

Podczas każdego etapu projektu uczestnicy będą realizować zajęcia w formie warsztatów, gier i zabaw, dzięki którym poznają metodę Organizowania Społeczności Lokalnej (nowatorską metodę pracy środowiskowej), którą będą mogli wykorzystać w swoim środowisku zamieszkania do aktywizacji mieszkańców.

W  ramach pierwszego etapu projektu na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” powstaną meble z europalet oraz nasadzenia roślin w formie czterech ogrodów (wiosna, lato, jesień, zima). Miejscem realizacji projektu będą Nowe Litewniki w Gminie Sarnaki przy Środowiskowym Domu Samopomocy.   

Działania zaplanowane w ramach projektu współpracy po stronie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

  • organizacja warsztatów „Coś z niczego - recyklingowa pracownia” - 12 h;
  • organizacja warsztatów „Naturomania - Festiwal ogrodowych inspiracji” - 12h;
  • organizacja warsztatów „Szkoła Lokalnego Lidera” - 28h;
  • organizacja warsztatów „Lider Lokalny w Działaniu” - 12h;
  • organizacja warsztatów „Poznajemy się lepiej” - 12h.

W ramach drugiego etapu projektu na terenie LGD „NEMUNAS” na Litwie uczestnicy uporządkują przestrzeń publiczną: zbudują altanę, kominek oraz wykonają nasadzenia roślin. Miejscem realizacji projektu będzie miasteczko Smalininkai na Litwie.

W ramach trzeciego etapu projektu w 2019 r. na terenie Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” powstanie plac rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zostanie zrealizowany przy Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Miedzna.

Na wszystkich uczestników dodatkowo czekają różne ciekawe zajęcia sportowe i kulturalne (zawody sportowe, gry, programy kulturalne, zwyczaje itd.). Ponadto będą organizowane wycieczki, spływy kajakowe, gra w paintball, wyjazdy na basen i do kina, dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w wieku od 16 do 23 roku życia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu po jego zakończeniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej dostępnej poniżej na adres specjalista@tygieldolinybugu.pl do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15.30.  

W pierwszym etapie projektu może wziąć udział 10 osób z terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Sugerowane jest, aby wybrane osoby uczestniczyły we wszystkich trzech etapach projektu (tj. by wybrane 10 osób uczestniczyło w każdym etapie projektu).

Wybór uczestników w ramach pierwszego etapu projektu dokonany będzie na podstawie poniższych zasad rekrutacji:

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu” z województwa mazowieckiego.

2. W dalszej kolejności zakwalifikuje się jedna osoba z danej gminy z najwyższą liczbą punktów. W przypadku braku zainteresowania osób z innych gmin, istnieje możliwość zakwalifikowania większej liczby osób z jednej gminy.

3. Osoby muszą działać aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – konieczne jest opisanie działań w karcie zgłoszeniowej bądź przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistniały fakt:

a) brak udziału w inicjatywach społecznych – 0 pkt,

b) udział w 1 inicjatywie społecznej – 5 pkt,

c) udział w 2 do 4 inicjatyw – 10 pkt,

d) udział w 5 i więcej inicjatywach – 15 pkt.

4. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów.

5. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).

Wybór uczestników w ramach dalszych etapów projektu (tj. w ramach drugiego i trzeciego etapu projektu) w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które wzięły udział w poprzednim etapie danego projektu (tj. w pierwszym bądź drugim etapie).

 

Dokumenty zgłoszeniowe, które należy wypełnić i dostarczyć do biura LGD:

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKT WSPÓŁPRACY W TERMINIE 4 LIPCA - 13 LIPCA (pobierz plik)

PISEMNA ZGODA RODZICÓW DLA OSÓB PONIŻEJ 18 R.Ż. PROJEKT WSPÓŁPRACY W TERMINIE 4 LIPCA - 13 LIPCA (pobierz plik)

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKT WSPÓŁPRACY W TERMINIE 27 LIPCA - 5 SIERPNIA (pobierz plik)

PISEMNA ZGODA RODZICÓW DLA OSÓB PONIŻEJ 18 R.Ż. PROJEKT WSPÓŁPRACY W TERMINIE 27 LIPCA - 5 SIERPNIA (pobierz plik)

Wróć