Podsumowanie konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”

2018-03-01 14:01

   1 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

W konkursie uczestniczyli:

  1. Przedszkole Samorządowe w Sarnakach,
  2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej „Eskulap” w Łosicach,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach,
  5. Szkoła Podstawowa w Niemojkach,
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńki,
  7. Osoba dorosła. 

Do konkursu złożono 47 prac, z których Komisja konkursowa nagrodziła:

 

I kategoria

Przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne

1 miejsce  Ida Denisiuk, Dawid Górski, Mieczysław Dzierżanowski, Fabian Popławski, Jakub Antoniuk, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej „Eskulap” w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

1 miejsce Magdalena Kondraciuk, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach,Opiekun: Anna Kościan

2 miejsce Kinga Czuryło i Michał Czuryło, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej „Eskulap” w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

2 miejsce Marek Gałecki, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

3 miejsce Blanka Bartoszuk, Weronika Naumiuk, Sława Czekanowska, Magdalena Stachowicz, Przedszkole Samorządowe w Sarnakach, Opiekun: Katarzyna Taras

Wyróżnienie  

1. Julia Romaniuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach, Opiekun: Ewa Jakimiuk

2. Emilia Wróblewska, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach,Opiekun: Anna Kościan

3. Karolina Baranowska, Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach, Opiekun: Ewa Paczuska

Wyróżnienie Starosty Powiatu Łosickiego

Natalia Kozioł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

 

II Kategoria

Otwarta (szkoły średnie, dorośli)

1. miejsce Marianna Pawłowska - opowiadanie pt. Śladami ogrodu miłości

 

   Laureatom konkursu nagrody wręczyli Sylwia Osipiuk Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Łosickiego, Bożena Niedzielak Starosta Łosicki, Karol Szymaniuk Wicestarosta, Wanda Frączek Członek Zarządu Powiatu Łosickiego oraz Iwona Muder Radna Powiatu Łosickiego. 

 

Wróć