Warsztaty turystyczne - Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu

2018-03-01 08:17

   27 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie, odbyło się spotkanie warsztatowe "Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu", którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu.

   Warsztat rozpoczął się wykładem pana Huberta Gonery Dyrektora Firmy Landbrand, który omówił również działania jakie należy podjąć, żeby przygotować i wypromować ofertę turystyczną obszaru. Pracownik Biura SLGD - Małgorzata Zakrzewska oraz Pani Agnieszka Wojtkowska - Prezes SLGD "Tygiel Doliny Bugu", przedstawiły możliwości współpracy w ramach LOT oraz kosztorys funkcjonowania biura i pracowników.

   W dalszej części spotkania udział wzięli zaproszeni goście: Pani Izabela Stelmańska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pani Małgorzata Masłowska – Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Pani Katarzyna Sobieska - Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, które podzieliły się swoimi doświadczeniami, przedstawiły dobre rady dla LOT oraz możliwości współpracy i pozyskiwania środków zewnętrznych. Warsztat zakończył się podsumowaniem i ożywioną dyskusją uczestników. 

   W spotkaniu wzięły udział osoby związane z obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorcy, producenci lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów m.in pani Bożena Niedzielak - Starosta Powiatu Łosickiego, pan Karol Szymaniuk - Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu - pani Wanda Frączek, pan Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Jerzy Garucki - Wójt Gminy Platerów, pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki, pan Jan Parol - Wójt Gminy Olszanka, pani Danuta Borkowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, przedstawiciele Samorządów Powiatu Siemiatyckiego.

   Lokalnych produktów do degustacji zostały przygotowane do przez: Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka gmina Sarnaki oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Korniczanki" z gminy Stara Kornica.

Wróć