Przysięga 5MBOT w Łosicach

2018-02-26 11:44

  25 lutego w Łosicach przysięgę złożyli żołnierze 53. Batalionu Piechoty Lekkiej wchodzącej w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

  Uroczystość rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Trójcy Świętej, którą koncelebrowało trzech kapłanów: ks. prałat pułkownik dr. Andrzej Dziwulski, który wygłosił homilię,  ks. prałat Henryk Rzeszotek i proboszcz parafii ks. Edward Boruc. Oprawę muzyczną zapewnił chór Adoramus pod kierownictwem Mirosława Odoszewskiego.

  Pierwsze zaprzysiężenie Terytorialsów w historii 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyło się na placu przy Parafii Trójcy Świętej, słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 52 ochotników, którym towarzyszyli żołnierze Mazowieckiej Brygady OT.

  W skład 53. Batalionu Piechoty Lekkiej wchodzą żołnierze z miasta Siedlce i powiatów: siedleckiego, sokołowskiego i łosickiego.

  Podczas uroczystości Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował sekretarz stanu Sebastian Chwałek, który odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka do zaprzysiężonych żołnierzy WOT.

  Wchodzicie w skład WOT, nowego piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP, który jest formacją wyjątkową. Uzupełniającą o wymiar lokalny działania pozostałych naszych sił. Jako żołnierze stąd – tu urodzeni, tu mieszkający, doskonale znacie specyfikę tego regionu, swoje środowisko i miejsce swojej służby. To wasz wielki atut. Współdziałając z żołnierzami innych rodzajów Sił Zbrojnych dajecie im doskonałe rozeznanie w terenie do prowadzenia operacji. Wspólnie sprawiacie, że Polska będzie jeszcze bardziej bezpieczna i bardziej odporna na zagrożenia bezpieczeństwa – podkreślił  minister Mariusz Błaszczak.

  W niedzielnym wydarzeniu uczestniczyli m.in.posłowie: Anna Maria Siarkowska, Teresa Wargocka, Krzysztof Głuchowski, przedstawiciele kombatantów ziemi Łosickiej, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady OT. płk dypl. Andrzej Wasilewski, Bożena Niedzielak - starosta łosicki, Mariusz Kucewicz - burmistrz miasta i gminy Łosice, wójtowie, przewodniczący i radni gmin powiatu łosickiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji powiatu, ks. kan. Sławomir Kapitan - dziekan dekanatu łosickiego, ks. Edward Boruc - proboszcz parafii Trójcy Świętej, ks. prałat Henryk Rzeszotek, ks. por. Tomasz Paszko – prawosławny ordynariusz wojskowy, ks. prałat pułkownik dr. Andrzej Dziwulski - kapelan garnizonu siedleckiego, mieszkańcy i rodziny żołnierzy.

  Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich szczególną misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. 

.........................................

  Przysięga była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które rozpoczęło się 10 lutego br. W trakcie szkolenia ochotnicy poznawali podstawy wyszkolenia indywidualnego żołnierza lekkiej piechoty. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie, wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. W kolejnym dniu kandydaci poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej, który obejmuje „test wyjściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Podczas szkolenia podstawowego największy nacisk kładziony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasadach zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Końcowym etapem szkolenia jest egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę i umiejętności.

Rzecznik prasowy 5.MBOT
Magdalena Chodkowska

 

Wróć