V Manewry Techniczno- Obronne Hufca ZHP „Podlasie”

2011-06-07 08:03

W dniach 3 - 5 czerwca 2011 roku w Nowosielcu odbyły się V Manewry Techniczno - Obronne Hufca ZHP „Podlasie”. Tematem manewrów była „Edukacja sportowo – obronna w Mieście i Gminie Łosice jako przygotowanie społeczeństwa do rozwiązywania sytuacji kryzysowych”. Celem spotkania było prowadzenie edukacji dla bezpieczeństwa w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, umożliwienie uczestnikom manewrów wykształcenie nawyków w zakresie ratowniczym, obronnym i proekologicznych w celu ich zainteresowania problematyką zachowań w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, przygotowanie uczestników do działań w sytuacjach kryzysowych oraz udziału w akcjach ratowniczych, przeprowadzenie rozpoznania obszarów leśnych w celu zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci i stanów przeciwpożarowych pasów w lasach Nadleśnictwa Sarnaki, zapoznanie uczestników z zasadami poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych popularyzacja służby przygotowawczej dola korpusu szeregowych, szkolnictwa wojskowego oraz Narodowych Sił Zbrojnych.

 

W manewrach uczestniczyli: drużyny harcerskie Hufca ZHP „PODLASIE” w Siedlcach - ZD ZHP w Łosicach, drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Łosice, młodzieżowe drużyny pożarnicze Miasta i Gminy Łosice.

 

Organizatorami manewrów byli: Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Starosta Łosicki, Komenda Hufca ZHP „PODLASIE „ w Siedlcach, Związek Drużyn ZHP w Łosicach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, Placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Policji w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach.

 

M.P.

Wróć