Ogłoszenie

2018-02-16 15:27

Na podstawie §3 ust.1 i § 4 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa
geodezyjnego posiadające praktyczne umiejętności obsługi aplikacji EWMAPA do przystąpienia do przetargu na Implementację wyników opracowania TERYT II w zakresie przebiegu granic gmin do ewidencyjnej mapy numerycznej powiatu łosickiego.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach  (http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/233517)

Wróć