Szacowanie szkód w infrastrukturze drogowej

2011-06-03 11:44

Dnia 2 czerwca 2011 r. odbyła się Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji szkód i szacowania start powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej przełomów drogowych spowodowanych przez podtopienia dróg, które wystąpiły w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2011r. w Powiecie Łosickim. Łączna długość uszkodzonych dróg 13,090 km, wartość uszkodzonych powierzchni dróg- 10827900,00 zł.

 

 

Komisji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego towarzyszyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łosicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, Urzędu Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Olszanka. Komisja przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami przełomów drogowych i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

 

 

Lp.

Miejscowość

Nr drogi, nazwa drogi

1

Czuchleby

gm. Łosice

Droga Nr 226W Woźniki- Czuchleby-Chotycze

2

Kolonia Korczówka

 gm. Olszanka

Droga Nr 2031W Korczówka-Kolonia

Korczówka- Mszanna

3

Bejdy, Dawidy

gm. Olszanka

Droga Nr 3665W Mordy- Klimonty- Ptaszki- Bejdy- Próchenki

4

Kopce, Juniewicze

gm. Huszlew

Droga Nr 2035W Kopce- Juniewicze-Huszlew

5

Bolesty

gm. Olszanka

Droga Nr 2030W Wyczółki- Bolesty- do drogi Nr 19

6

Czuchleby

gm. Łosice

Droga Nr 2029W Czuchleby-Hruszniew

7

Szańków

gm. Łosice

Droga Nr 2029W od drogi Nr 2050W- Szańków- do drogi Nr 19

8

Nowe Łepki, Stare Łepki

gm. Olszanka

Droga Nr 2042W Nowe Łepki- Stare Łepki granica powiatu

9

Makarówka

gm. Huszlew

Droga Nr 2037W Huszlew- Makarówka- Wygnanki

10

Kownaty

gm. Huszlew

Droga Nr 2039W Kownaty- Krasna- gr. woj. (Rogoźnica)

 

 

M.P.

 

 

Wróć