XIII konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

2011-05-24 12:44

XIII konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

 

24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach mł. bryg. mgr inż. Mariusz Popławski oraz Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Roman Kasprowicz wręczyli nagrody dla autorów zwycięskich prac w konkursie „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.

 

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.

 

Konkurs promuje i poszerza wiedze na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

 

Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwości skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych jak i całego społeczeństwa oraz pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

 

Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych.

 

 

Wróć