Równać Szanse

2009-09-10 08:53

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym!

Regionalny Konkurs Grantowy 
w ramach Programu Równać Szanse 2009 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

 

 

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy przeprowadzany jest w systemie elektronicznym.

 

Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.

 

więcej informacji >>>

Wróć