Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2011-05-05 12:41

 Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta w Łosicach. W uroczystościach wzięli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, harcerze, zuchy oraz mieszkańcy powiatu. Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli pod pomnik, upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie zostały złożone wieńce.

Część oficjalną rozpoczął burmistrz miasta i gminy łosice Janusz Kobyliński, który w przemówieniu nawiązał do historii Konstytucji 3 Maja. Po burmistrzu głos zabrali Waldemar Kraska i Krzysztof Borkowski Posłowie na Sejm RP oraz starosta łosicki Czesław Giziński.

„Serdecznie witam wszystkich zebranych w naszym mieście Łosice,
na uroczystych obchodach 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Ustawa zasadnicza uchwalona w 1791roku wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W myśl tego podziału można było zorganizować sprawne, nowoczesne, demokratyczne państwo. Dlatego też obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, okupacji hitlerowskiej i dominacji sowieckiej. Od 1990 roku jest to uroczyście obchodzone święto państwowe. 3 Maj jest równocześnie najczęściej Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, co oznacza obecność Matki Bożej w historii polskiego narodu. Uczestnicząc w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, chcemy przekazać przyszłym pokoleniom, niezniszczalne wartości jak pokój, wolność i demokracja. Pozwalają one ponosić współodpowiedzialność za losy naszej małej ojczyzny - Ziemi Łosickiej(…)

Na zakończenie uroczystości obchodów 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Łosicach przygotowała inscenizację, w której przedstawiła znaczące wydarzenia z historii Polski.

Oprawę muzyczną obchodów przygotowała młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

 

M.R.


Wróć