Wybory starosty i wicestarosty

2010-12-23 00:00

22 grudnia 2010 r. podczas II sesji Rady Powiatu Łosickiego został wybrany starosta łosicki - Czesław Giziński oraz wicestarosta - Mariusz Kucewicz.

Podczas sesji dokonano wyboru dwóch członków Zarządu Powiatu Łosicekigo: Franciszka Kałużnego oraz Stefana Iwanowskiego. W miejsce Janusza Kobylińskiego i Andrzeja Lipki radnymi zostali Piotr Borkowski i Marek Balicki.

Ustalony również został skład: Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

M.R.

Wróć