X REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY

2011-04-14 13:18

Informacja o X Przeglądzie

W dniu 6 kwietnia 2011r. w Łosicach odbył się Jubileuszowy, X REGIONALNY PRZEGLĄD  PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizatorem tego oczekiwanego przez dzieci i młodzież przedsięwzięcia jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach wspomagany przez  Łosicki Dom Kultury.

Jest to jedyna cykliczna impreza w mieście i powiecie łosickim, która integruje środowisko lokalne z osobami niepełnosprawnymi.  Celem przedsięwzięcia jest wyzwalanie inicjatyw artystycznych w środowisku osób niepełnosprawnych. W trakcie przeglądu został zaprezentowany dorobek artystyczny utalentowanych muzycznie solistów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołów ze szkół specjalnych. Impreza od lat cieszy się wielką popularnością. Zgłaszają się na nią kolejne zespoły. W tym roku dołączyli uczestnicy z województwa podlaskiego. Po raz pierwszy na scenie wystąpiły grupy wokalne z Siemiatycz i Dęblina. Łącznie do Łosic przybyła setka uczestników!

Dzięki ofiarności licznego grona sponsorów i pomocy ze strony Łosickiego Domu Kultury udało się zorganizować wspaniałą imprezę, w której uczestniczyły dzieci i młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Zespołów Szkół Specjalnych z: Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Ignacowa, Łosic, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej oraz Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

Zmaganiom młodych śpiewaków przypatrywali się zaproszeni goście: Czesław Giziński – Starosta Powiatu Łosickiego; Mariusz Kucewicz – Wicestarosta Powiatu Łosickiego; Leszek Szyc – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół; Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach; przedstawiciele sponsorów, przyjaciele naszej placówki oraz lokalne media.

Każdy z zespołów zaprezentował po dwie piosenki. Wysoki poziom występów sprawił, iż wszyscy otrzymali wyróżnienia: zespoły – pamiątkowe statuetki i dyplomy, uczestnicy – nagrody indywidualne, a opiekunowie – dyplomy i upominki rzeczowe.

Gościem specjalnym była pani Kinga Matejuk, która zaprosiła chętnych uczniów na scenę i razem z nimi zaśpiewała wiązankę popularnych piosenek. Rzęsiste brawa i gromkie okrzyki były odpowiedzią na piękny występ solistki.

Po oficjalnym zakończeniu przeglądu wszyscy udali się do bursy szkolnej na wspólny obiad i kolejną niespodziankę – ogromny tort z fajerwerkami!

Organizatorzy Przeglądu kierują słowa podziękowania ludziom o szlachetnych sercach, bez których wsparcia – finansowego i rzeczowego – impreza nie doszłaby do skutku. Są nimi: STAROSTWO POWIATOWE w ŁOSICACH, BURMISTRZ MIASTA i GMINY ŁOSICE, „TOP MARKET” Grzegorz i Paweł Chotniccy, „JANEX” Danuta i Jan Oleksiukowie, „KORADEX” Waldemar Kosieradzki, „ARPOL” Andrzej Wierczuk, „SUPER MARKET” Anna Stefaniuk „SUPERBET” Alicja Rola, „CETUS” Wiesław Kot, „AG-POL” Agnieszka Nowosielska, „CEZAND-BIS” Andrzej Pawłowski, „ROLPOL” Jerzy Tarasiuk, „KŁOS” Władysław Popławski, „MOŚCIBRODY”, „RAD-MED” PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH, „ESKULAP” PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH, „JANKO” Jan Kobyliński, STUDIO FLORYSTYCZNE „LILIUM” Jolanta Głuchowska, „FOTOLONIA” Leszek Karbowiak, „ZAKŁAD FRYZJERSKI” Agnieszka Chromiec, SKLEP SPOŻYWCZO – WARZYWNICZY Urszula Chwedoruk, HURTOWNIA SPOŻYWCZA Tadeusz Sidorowicz, Marianna i Leszek Wasilukowie. Podziękowania składamy także państwu Matejukom – pani Kindze za występ, zaś panu Jackowi – za udostepnienie sprzętu nagłaśniającego i jego obsługę podczas trwania Przeglądu.

W imieniu organizatorów – Iwona Wysokińska

Galeria zdjęć >>>

Wróć