Eliminacje powiatowe XIII konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”

2011-03-31 15:07

Eliminacje powiatowe XIII konkursu plastycznego dla dzieci
 i młodzieży pod hasłem:

 

„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”

zadaniem, którego jest popularyzacja właściwego zachowania się w obliczu zagrożeń.

 

W dniu 29 marca 2011 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach komisja w składzie:

 

1.Roman KASPROWICZ
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego  Przewodniczący
2.Władysław WICIK
nauczyciel plastyki - Członek
3.  mł. bryg. Mariusz LISIECKI
Przedstawiciel KP PSP w Łosicach - Członek
4.Małgorzata WITKOWSKA
Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Członek

 

stwierdziła, że w konkursie plastycznym na terenie powiatu łosickiego uczestniczyło 20 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 2 świetlice terapeutyczne z terenu wszystkich sześciu gmin powiatu. Do eliminacji powiatowych zostały przedstawione prace plastyczne wraz z protokołami z rozstrzygniętych konkursów plastycznych na szczeblu gminnym.

Po dokładnej analizie prac merytoryczno – plastycznych, Komisja do eliminacji wojewódzkich wytypowała

po 1 najlepszej pracy z czterech grup:

 

Grupa I - grupa młodsza: 6- 8 lat - szkoła podstawowa:

 

Miejsce

Imię i Nazwisko ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

1.

Jakub KIERUCZENKO

Szkoła Podstawowa Nr 2

w Łosicach

Miasto i Gmina Łosice

Joanna NOWACZEK

 

Grupa II - grupa średnia: 9 - 12 lat - szkoła podstawowa:

 

Miejsce

Imię i Nazwisko ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

1.

Michał BOBRYK

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Łosicach

Miasto i Gmina Łosice

Anna DUNAJEWSKA

 

Grupa III - grupa starsza 13 - 16 lat - gimnazjum:

 

Miejsce

Imię i Nazwisko ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

1.

Dominik BOBRYK

Gimnazjum w Sarnakach

Gmina Sarnaki

Ewelina SIEMIENIUK

 

Grupa IV - uczniowie niepełnosprawni:

 

Miejsce

Imię i Nazwisko Ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

1.

Ewa CZAPKO

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach

ul. Czarkowskiego nr 2 Miasto i Gmina Łosice

Marianna MACKIEWICZ

 

 

Galeria >>>

Wróć