INFORMACJA o przebiegu eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w dniu 15 marca 2011 roku w Łosicach

2011-03-31 14:20

Komitet Organizacyjny eliminacji powiatowych stwierdza, że na ogólną liczbę 6  gmin w powiecie zorganizowano jedne eliminacje szczebla powiatowego, w których udział wzięło 51 uczestników, w tym:

-     w grupie I     - 18

-     w grupie II    - 18

-     w grupie III   - 15

 

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

Starostwo Powiatowe w Łosicach – ufundowanie nagród, obecność starosty podczas otwarcia oraz podsumowania i wręczania dyplomów i nagród. ZW ZOSP RP Oddział Terenowy w Siedlcach - ufundowanie nagród, obecność przedstawiciela przez cały czas trwania turnieju. Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego ufundowanie nagród.
KP PSP w Łosicach – przygotowanie pytań testowych, użyczenie świetlicy, udział w pracach jury. ZOP ZOSP RP w Łosicach ufundowanie nagród, dyplomów, ciastek, napojów dla wszystkich uczestników, udział w pracach jury.

 

Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego,

Starostwo Powiatowe w Łosicach,

Biuro Terenowe ZOSP RP w Siedlcach,

ZOP ZOSP RP w Łosicach

 

 

 

Rodzaj nagród: sprzęt sportowy – deskorolka, kółko-rolki, piłka nożna, elektroniczna tarcza z rzutkami, zestawy do tenisa stołowego, zestawy rowerzysty oraz sprzęt turystyczny – torba podróżna, plecaki, latarki, koszulki, multimedialne słowniki języka angielskiego, książki, koszulki, długopisy.

 

W celu wyłonienia zwycięzców przygotowano testy z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru dla uczestników w trzech grupach wiekowych, oraz testy z 15 pytaniami do dogrywek. Pytania przygotowano z zakresu wiedzy dotyczącej sprzętu pożarniczego przepisów p.poż, służby wewnętrznej, historii straży pożarnych, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

18.03.2011 r.

ZOP ZOSP RP w Łosicach

Komenda Powiatowa PSP

w Łosicach

(organizator)

Wróć