23.02.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

2011-03-01 13:15

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozpoczął Starosta Łosicki Czesław Giziński witając wszystkich przybyłych. W swoim wystąpieniu podziękowała za pracę członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego III Kadencji. Wręczone zostały również nominacje nowo powołanym członkom Komisji IV kadencji.

 

Nominacje otrzymali:

 

1. Grażyna Kasprowicz Radna Rady Powiatu

2. Dariusz Melach Radny Rady Powiatu

3. Mieczysław Głuchowski Przedsiębiorca

4. Mirosław Korzycki Dyrektor Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach

5. Andrzej Lipka Wójt Gminy Sarnaki

6. asp. sztab. Adam Guzek Naczelnik Wydziału Prewencji

7. mł. asp. Sławomir Jakubiak Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

8. mł. insp. Dariusz Borkowski Komendant Policji Powiatowej w Łosicach

9. Roman Kasprowicz Podinspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego

10.  Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki

11.  Elżbieta Roszczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

12.  Mariusz Stambulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3

13.  Marian Bogdan Szymaniuk Przedstawiciel SP ZOZ w Łosicach

14.  Małgorzata Witkowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

15.  mł. bryg. Sławomir Zaniuk Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

 

Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 28.12.2010 r. oraz plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Łosickiego na rok 2011r.

Z działalności służb powiatowych dbających o bezpieczeństwo obywateli złożyli sprawozdanie za miniony rok 2010, przedstawiciele policji, straży sanepidu, weterynarii i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Starosta Łosicki Czesław Giziński zauważył, że osiągnięto sukces ponieważ nigdy nie było sytuacji w powiecie, by służby nie panowały nad sytuacją. Starosta zapewnił, że wszystkie służby powiatowe spełniły w 100% swoje zadania.

 

M.R.

Wróć