Bezpłatne szkolenie ze środków EFS

2011-01-21 08:47

Skórzec  14.02.2011r.

L.dz. 4/11/WTZ

Osoby Indywidualne pracujące

Urzędy Gminy, GOPS, WTZ

Zakłady Pracy


Szanowni Państwo zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie ze środków EFS , które odbędzie się w budynku Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa" w Skórcu przy ul. Siedleckiej 19 B  dnia 5 lutego 2011 w godzinach 9-16.

Szkolenie organizuje  MGG Conferences sp.z o.o., ul. Rakowiecka 43a m.6 02-521 Warszawa NIP 521-012-08-88 reprezentowana przez Małgorzatę Golińską-Gierych - Prezes Zarządu.

Trenerzy prowadzący reprezentują powyższą firmę.

CEL GŁÓWNY: podnoszenie kompetencji i automotywacji osób pracujących, zamieszkujących miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego.

 Grupą docelową projektu są osoby zatrudnione zamieszkałe na obszarach wiejskich oraz w miastach poniżej 25 tys. mieszkańców w obszarze woj. mazowieckiego.


DZIAŁANIA:
 

Szkolenie jest jednodniowe. w godz. 9-16, dla 2 grup po  15 osób (liczba miejsc ograniczona).

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach otrzyma posiłek, materiały szkoleniowe i promocyjne  (organizer, długopis, breloczek...) oraz zaświadczenie. Uczestnik zobowiązany jest podpisać listę obecności.

 Szkolenie odbywa się w konwencji treningu, aby zaktywizować uczestników, wzmocnić ich pewność siebie, samoświadomość i automotywację. Uczestnicy dzięki w/w metodom mogą aktywnie nabywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności, a także dyskutować, dzielić się doświadczeniami pomiędzy sobą.
 

Program szkolenia:

Szkolenie będzie obejmować zagadnienia:

- Autoprezentacji

- Trening asertywności

- Radzenie sobie ze stresem i zmianą

- Zarządzanie czasem

- Opracowywanie mikrostrategii rozwoju dla osób uczestniczących w projekcie.

- Warsztaty.


Szkolenie podporządkowane będzie nadrzędnemu tematowi - automotywacji: budowanie własnej motywacji do ustawicznego podnoszenia kompetencji, kwalifikacji zawodowych, uczenia się nowych umiejętności w celu rozwoju zawodowego, wzrostu satysfakcji zawodowej, realizacji własnego potencjału.
 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres WTZ lub na adres mailowy alicja.mul@hotmail.com

Imię i nazwisko uczestnika oraz adres zamieszkania ( miejscowość do 25 tysięcy mieszkańców)oraz telefon kontaktowy. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu kom. 602 323 316
 

Z wyrazami szacunku

Wróć