BEZPŁATNE Szkolenia Językowe

2011-01-18 09:37

Szanowni Paostwo!

Centrum Językowe Com Bridge School prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenia językowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański na różnych poziomach finansowane przez Unię Europejską.
Szkolenia są skierowane do osób zamieszkałych na terenie powiatu łosickiego, zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, lub inną umowę cywilno-prawną z wykształceniem maksymalnie średnim.
Szkolenie obejmuje 120 godzin lekcyjnych, grupy 7 osobowe, zajęcia 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Zapisy na szkolenia do dnia 21 stycznia 2011.

Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośd oraz wiek uczestnika
  • wypełniony formularz uczestnictwa w projekcie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mazowsze1.combridge.com.pl
O przyjęciu decyduje kolejnośd zgłoszeń.

Wróć