Zmiana wytycznych PO KL

2010-12-14 08:55

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r., tym samym wydatki ponoszone od 1 stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne w Wytycznymi. Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie do pobrania >>>

Z poważaniem
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

Wróć