Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW

2009-09-15 10:00

-
Powiat Łosicki informuje, że przedsięwzięcie
pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego w Łosicach ul. Narutowicza 6. Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownie ekologiczną (gazową).” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Na w/w przedsięwzięcie Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 253 188,37 zł.

Wróć