XI Dożynki Mazowieckie

2009-08-31 08:54

Tegoroczne XI Dożynki Mazowieckie odbyły się 30.08.2009 w Siedlcach.
         Uroczystości rozpoczęły się przemarszem  Korowodu Dożynkowego, gdzie delegaci poszczególnych powiatów przedstawiali swoje wieńce dożynkowe. Mszę Świętą celebrował Biskup Siedlecki – Zbigniew Kiernikowski, który poświęcił wieńce i chleby dożynkowe.

Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starosta i Starościna dożynkowi Celina Krasnodębska i Leszek Dmowski. 

       Powiat Łosicki reprezentowali Starosta Łosicki – Czesław Giziński, Wicestarosta Łosicki- Andrzej Lipka,  Członek Zarządu Powiatu – Bogdan Białek, Radna Rady Miasta i Gminy Łosice – Marianna Celińska oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudki, które wykonały piękny wieniec dożynkowy.

Gospodarze dożynek - władze samorządowe powiatu, miasta i gminy w Siedlcach, gościły delegacje wieńcowe z całego Mazowsza oraz wielu znamienitych gości: posłów, przedstawicieli władz samorządowych i rządowych województwa mazowieckiego oraz szefów wielu agencji i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa.
Wśród wielu zaproszonych gości byli Pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki. Pan Marszałek w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim rolnikom wsi mazowieckiej za trud i ciężko zebrane plony, a przede wszystkim za dbałość i zachowanie polskich tradycji.

 


Zobacz Galerię

Wróć