Ogłoszenie prasowe - zawieszenie konkursu 8.1.2

2009-08-20 09:14

-
Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie-projekty konkursowe”.


Wróć