Ogłoszenie 7.2.2 o zawieszeniu konkursu

2009-08-20 09:10

-
Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej– projekty konkursowe”.


Wróć