Ogłoszenie 6.2 o zawieszeniu konkursu

2009-08-20 09:04

-
Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe”.


Wróć