Przebudowana droga powiatowa w Gminie Huszlew

2018-02-02 16:35

    2 lutego br. w miejscowości Harachwosty uroczyście otwarto przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 2033W na odcinku Mostów – Krzywośnity o długości 4,09 km.

    Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Łosickim została zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku.

    Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 5 504 168,76 zł, w tym:

–  dofinansowanie z EFRR: 3 302 501,25 zł., co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych projektu,

–  środki własne Beneficjenta  2 201 667,51 zł.,

w tym:

  • środki finansowe Powiatu Łosickiego: 1 091 024,51 zł
  • dotacja z Gminy Huszlew:  1 110 643,00 zł

Inwestycja została wykonana w okresie czerwiec - październik 2017 r.

    W ramach inwestycji wykonano między innymi:

–  przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości 4,09 km

–  zmodernizowano i wybudowano chodnik o powierzchni  895,4 m2

–  wykonano pobocze z mieszanki kruszywa o powierzchni 6 709,80 m2

–  wybudowano i zmodernizowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: montaż barier ochronnych jednostronnych - 176,00 m,

–  wykonano oznakowanie drogi.

    Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi tradycyjnie połączono z przemówieniami i przecięciem wstęgi, a obecni kapłani, Ks. Konrad Poterek Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Mostowie oraz Ks. Kanonik Józef Sobotka Proboszcz Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie, dokonali poświęcenia drogi. 

    W wydarzeniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Janina Orzełowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyna Kasprowicz z Radnymi Powiatu, Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pan Karol Szymaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Huszlew Pan Grzegorz Wawryniuk z Radnymi Gminy, Wójt Gminy Huszlew Pan Stanisław Stefaniuk, Wykonawcy inwestycji, sołtysi, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach oraz media.

Wróć