Informacja

2018-01-29 15:26

Łosice dn.26.01.2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 

         W związku z wejściem postępowania scaleniowego we wsi Hołowczyce w fazę opracowania projektu niniejszym informuję, że od dnia 3 lutego 2018 r. do zakończenia scalenia wszelkie zmiany własności na obszarze pod-dawanym scaleniu wykonane bez zgody Starosty Powiatu Łosickiego nie będą uwzględnione w wyniku scalenia.

( Podstawa prawna : art.21 ust.2 ustawy z dn.26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – jt. Dz. U. z 2014 r. poz.700)

 

S T A R O S T A

Bożena Niedzielak

Wróć