Ogłoszenie

2018-01-05 15:15

Zgodnie z art.49  - Kodeksu postępowania administracyjnego  /jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 23.11.2017r. zostało wszczęte na wniosek Spółki P4 Sp. z  o.o. ul. Taśmowa 7 , o2-677 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej  telefonii komórkowej Play numer LOS4402A wraz z wewnętrzną  linią zasilającą,  w msc. Wyrzyki , 08-205 Kornica,  na działce oznaczonej  nr ewid. 200.

               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać  się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w  Starostwie Powiatowym w Łosicach,  ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

 

 

 

Wicestarosta

Karol  Szymaniuk 

Wróć