VI Forum "Budowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego

2017-12-11 10:08

   W dniu 8 grudnia odbyło się ostatnie VI Forum z cyklu spotkań dotyczących „Budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”.

   Głównym tematem spotkania była prezentacja projektów społeczno -gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem partnerstwa międzysektorowego w powiecie łosickim do wspólnej realizacji w latach 2018-2023.  W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób.

   Na początku spotkania wszystkich zebranych gorąco powitała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Danuta Borkowska oraz starosta powiatu łosickiego Bożena Niedzielak. W VI Forum uczestniczyli tak jak dotychczas przedstawiciele z różnych środowisk i branż, pracodawcy, przedsiębiorcy, producenci rolni, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. W spotkaniu uczestniczyli również: Aleksander Kornatowski – wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,Barbara Babijczuk - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie, przedstawiciele Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Stará Ľubovňa, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz wójtowie gmin, radni powiatu łosickiego i gmin powiatu łosickiego, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i gmin, dyrektorzy szkół iplacówek oświatowych, kadra pedagogiczna z terenu powiatu łosickiego, uczniowie szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych instytucji związanych z rynkiem pracy oraz inni aktywni mieszkańcy powiatu łosickiego.

   VI Forum rozpoczęło się prezentacją przez liderów grup propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim, będących efektem prac warsztatowych uczestników. Opracowane projekty są wynikiem przeprowadzonej diagnozy składników środowiska społeczno - gospodarczego w powiecie łosickim z uwzględnieniem czterech zasad ożywienia gospodarczego. Odpowiadają na potrzeby i problemy zgłoszone przez uczestników warsztatów. Uczestnicy pięciu grup projektowych czynnie włączyli się w pracę nad projektami. W okresie ostatniego miesiąca od zakończenia V Forum spotykali się w grupach projektowych, wspólnie opracowując szczegóły i etapy realizacji poszczególnych projektów.  Pierwszy projekt zaprezentowany uczestnikom spotkania dotyczył utworzenia lokalnej organizacji turystycznej -„LOT” nad Bugiem. Kolejny przedstawiony projekt to „ LUZOLANDIA - Łosickie Centrum Rozrywki, Sportu i Rekreacji”. Trzeci projekt dotyczył budowy farmy słonecznej na terenie gminy Łosice- „Łosicka Farma Słoneczna”.Wśród prezentowanych projektów znalazł się również projekt „PARASOL”, który zakłada utworzenie Domu Pomocy Społecznej.  Ostatni prezentowany projekt  dotyczył utworzenia żłobków na terenie powiatu łosickiego.

   W kolejnej części spotkania wystąpili goście ze Słowacji. Przedstawiona została prezentacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w powiecie Stará Ľubovňa.

   Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczo-społeczno-kulturowym gminy Olszanka, który przedstawił wójt Jan Parol. 

   Zwieńczeniem VI Forum było zawarcie Umowy Partnerstwa Lokalnego na rzecz aktywizacji łosickiego rynku pracy. Do współpracy w ramach Partnerstwa przystąpiło 73 partnerów, tj. gminy z powiatu łosickiego, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, pracodawcy, przedsiębiorcy, rolnicy, szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich. Głównym celem zawartej umowy Partnerstwa lokalnego jest stworzenie platformy współpracy na rzecz promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich oraz włączenie partnerów społecznych do działań w zakresie aktywizacji zawodowej i na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego w powiecie łosickim poprzez podejmowanie inicjatyw w tym zakresie, wzajemną wymianę informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

   Na koniec spotkania każdy uczestnik z rąk Starosty Powiatu Łosickiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach otrzymał Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w spotkaniach z zakresu „Budowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Łosickim”, które odbywały się w okresie od 24 maja 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

   Fora to również okazja do promowania produktów regionalnych. Tym razem uczestnicy mogli podziwiać rękodzieła oraz smakować wypieków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z gminy Olszanka.  Na stoiskach wystawienniczych znalazły się prace koronkowe Zofii Romaniuk, dekoracje z warzyw Jolanty Radlińskiej, dekoracje z suszonych kwiatów Marianny Wasiluk. Uczestnicy mieli  również okazję poznać smak indyka pieczonego z tzw. wolnego wybiegu, które hoduje  Mateusz Niedzielak. Wystawę rękodzieła związanego z tematyką świąt Bożego Narodzenia zaprezentowała Irena Warczyk z Ruskowa.

   Spotkanie uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olszance, Szkoły Podstawowej w Hadynowie oraz występ Zespołu mandolinowo-gitarowego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach.

 

źródło: PUP w Łosicach i P.D.

Wróć