Przebudowane drogi powiatowe

2017-12-14 10:02

   13 grudnia br. w Chłopkowie uroczyście otwarto nowo wybudowany odcinek drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn-Kolonia Chłopków o długości 1,530 km.

   Inwestycja została zrealizowana dzięki przyznaniu w 2017 r. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 440 695,56 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 176 000,00 zł

- wkład własny Powiatu Łosickiego: 264 695,56 zł

w tym: dotacja gminy Platerów 132 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana była w okresie sierpień – wrzesień 2017 r.

   W ramach realizowanej przebudowy: wzmocniono istniejącą konstrukcję drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wiążącej oraz ścieralnej, wykonano nawierzchnię poboczy gruntowych drogi.

   Otwieraną drogę poświęcił ks. Paweł Błaszczyk Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chłopkowie.

   Tego dnia również uroczyście otwarto w Górkach przebudowaną drogę powiatową Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 3 346 934,60 zł w tym:

- dofinansowanie z EFRR: 2 008 160,76 zł

- środki własne Beneficjenta 1 338 773,84 zł

w tym: środki finansowe Powiatu Łosickiego: 669 387,84 zł

- dotacja z Gminy Platerów: 669 386,00 zł.

W ramach inwestycji:

- przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 3,33 km

- zmodernizowano i wybudowano chodnik o długości 1,09 km

- wybudowano ścieżkę rowerową o długości 0,25 km

- wybudowano i zmodernizowano 3 sztuk przejść dla pieszych

- zmodernizowano 3 sztuk skrzyżowań

- wybudowano i zmodernizowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu 4 sztuk

- zmodernizowano i dostosowano inne obiekty infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Przebudowaną drogę poświecił ks. Kanonik Krzysztof Uściński proboszcz parafii Św. Wojciecha BM w Górkach. 

   W wydarzeniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Janina Orzełowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyna Kasprowicz z Radnymi Powiatu, Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pan Karol Szymaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Platerów Pan Dariusz Kazun z Radnymi Gminy, Wójt Gminy Platerów Pan Jerzy Garucki, Wykonawcy inwestycji, sołtysi, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach oraz lokalne media.

Wróć