I Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych Szkół Podstawowych Powiatu Łosickiego

2017-12-12 15:20

   11 grudnia br. w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie odbył się I Powiatowy Przegląd Grup Teatralnych Szkół Podstawowych Powiatu Łosickiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Powiatu Łosickiego Pani Bożeny Niedzielak.

   Przegląd wpisał się w projekt „Teatr z klasą” realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

   W Przeglądzie udział wzięły 4 grupy teatralne ze szkół w Huszlewie, Hadynowie, Kobylanach i Starej Kornicy. Celem Przeglądu było m. in: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, rozbudowanie wyobraźni przestrzennej, muzycznej i plastycznej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, wskazanie na pozytywne idee, zasady moralne oraz zachowania.

   Jury w składzie: Anna Biarda – przedstawiciel Łosickiego Domu Kultury, Agnieszka Lewandowska i Magdalena Romaniuk – przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łosicach oceniając grupy teatralne brało pod uwagę:  dobór repertuaru do tematyki przeglądu, scenografię, znajomość tekstu, grę aktorską, środki wyrazu artystycznego (kostiumy, taniec, muzykę) i ogólne wrażenie artystyczne.

Po zaprezentowaniu się grup teatralnych Jury przyznało miejsca:

I miejsce Grupa teatralna „Huszlewiacy” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie za spektakl pt. „Kopciuszek”

II miejsce Grupa teatralna „Hadynowskie dzieci” ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie za spektakl pt. „Pisk Orła Białego”

III miejsce ex aequo Grupa teatralna „Czwartaki” ze Szkoły Podstawowej ze Starej Kornicy za spektakl pt. „Grzecznie proszę”

III miejsce ex aequo Grupa teatralna „Jedenastka” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach za spektakl pt. „Kot w butach”

Wróć