Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 2044W

2017-12-01 15:17

  30 listopada 2017 roku w miejscowości Zakrze miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 2044W na odcinku Zakrze - Niemojki o długości 3,060 km. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Całkowity koszt robót brutto: 3 341 037,37 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 656 035,00 zł
Dofinansowanie Partnera - Miasta i Gminy Łosice: 921 873,00 zł
Wkład własny Powiatu Łosickiego: 763 129,37 zł

   W ramach przebudowy zostały zrealizowane następujące prace: wzmocniono istniejącą konstrukcję drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wiążącej oraz ścieralnej, wykonano ścieżkę rowerową z kostki brukowej betonowej oraz betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej betonowej, wbudowano przepusty pod zjazdami, wykonano 4 zatoki autobusowe wraz z peronami i nowe oznakowanie pionowe i poziome, poprawiono odwodnienie poprzez wykonanie 32 wpustów ulicznych.

   Uroczyste otwarcie odbudowanej drogi tradycyjnie połączono z przemówieniami i przecięciem wstęgi, a ks. Edward Boruc Proboszcz Trójcy Świętej dokonał poświęcenia drogi. 

   W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu Łosickiego Bożena Niedzielak, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Grażyna Kasprowicz i Radni Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Romuald Jóźwiaczuk i Radni Miasta i Gminy Łosice, księża, sołtysi, mieszkańcy, wykonawca inwestycji, przedstawiciele Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach oraz jednostek organizacyjnych.

 

Wróć