Pomoc dla Rodziców i opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

2017-11-29 08:12

źródło: pixabay.com

    Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

    W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany "Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością", skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono cięzkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieeuleczalną chorobę zagrażając jego życiu luvb zdrowiu. Opracowanie powstało dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.


    Chcąc ułatwić zainteresowanym dotarcie do właściwych podmiotów i instytucji działających na terenie województwa, zamieściliśmy w opracowaniu informacje dotyczące specjalistycznej opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, zasad orzekania o niepełnosprawności , wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji.

    Informator dostępny jest na stronie internetowej www.mazowieckie.pl (zakładka Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem) oraz do pobrania poniżej.

Wróć