I Łosicki Dzień Seniora

2017-11-21 11:02

    18 listopada w sali kinowej Łosickiego Domu Kultury odbył się po raz pierwszy Łosicki Dzień Seniora zorganizowany przez Zarząd Łosickiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podczas wydarzenia wręczono podziękowania osobom, które aktywnie działają na rzecz seniorów i społeczności lokalnej.

    Część artystyczną tego dnia przygotowały: Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespół "Zakrze Śpiewa" oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.

    W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicestarosta Powiatu Łosickiego Karol Szymaniuk, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz,  Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. Kanonik Sławomir Kapitan, ks. Prałat Henryk Rzeszotek oraz Dyrektor Łosickiego Domu Kultury Grzegorz Dołęgowski.

 

Fot. Łosicki Dom Kultury 

Wróć