Łosicki Dzień Aktywności

2017-11-21 11:50

   W dniu 17 listopada 2017 roku Starosta Bożena Niedzielak i Wicestarosta Karol Szymaniuk uczestniczyli w wydarzeniu pod hasłem "Łosicki Dzień Aktywności".

   Na zaproszenie Burmistrza Mariusza Kucewicza i przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice Romualda Jóźwiaczuka do strażnicy OSP Niemojki przybyli przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, parafii, artyści i inni lokalni działacze, aby lepiej się poznać i wymienić doświadczenia.

   W spotkaniu uczestniczyła również Wicemarszałek województwa mazowieckiego, Janina Orzełowska, która przedstawiła zebranym źródła finansowania organizacji pozarządowych.

   Spotkanie było też okazją do poświęcenia łodzi ratunkowej - nowego sprzętu które otrzymała OSP w Niemojkach. 

   Spotkanie uświetniły występy lokalnych zespołów: Zakrze Śpiewa i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej oraz debiutującej Małej Ziemi Łosickiej. 

Wróć