V Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

2017-11-13 10:53

  9 listopada w sali widowiskowej ŁDK odbył się V Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, Miasto i Gminę Łosice oraz Łosicki Dom Kultury. Patronat honorowy objęli: Starosta Łosicki – Bożena Niedzielak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Kucewicz.

  W rywalizacji uczestniczyło ponad 100 młodych artystów: zespoły młodzieżowe i dziecięce, soliści oraz chóry ze szkół z terenu powiatu łosickiego: Szkoła Podstawowa w Ruskowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Szkoła Podstawowa w Hadynowie, Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie, Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy, Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach oraz Studio Piosenki ŁDK. Jury w składzie: Karol Juszyński - przewodniczący, Konrad Górzyński i Grzegorz Kościan oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie i ogólny wyraz artystyczny, i tak laureatami zostali:

Kategoria: klasy IV-VII szkoły podstawowe - soliści

I Miejsce KAROLINA MATEJUK - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

II Miejsce OLIWIA GAWRYSIUK – Studio Piosenki ŁDK

III Miejsce DARIA JERMAKOWICZ – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce Kategoria:

klasy IV-VII szkoły podstawowe - zespoły

I Miejsce Zespół „KWADRANS” – Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach

II Miejsce Zespół „MOSTOWIAKI” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie

Kategoria: gimnazja - soliści

I Miejsce ZUZANNA KULESZ – Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach i KAROLINA KRUK – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach

II Miejsce NATALIA KOPAŃSKA – Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Wyróżnienie

JULIA ZIELIŃSKA – Zespół Placówek Oświatowych w Starej Kornicy

AMELIA RUDAŚ – Studio Piosenki ŁDK

Kategoria: szkoły średnie - soliści

I Miejsce KAROLINA JASZCZUK – Studio Piosenki ŁDK

II Miejsce WIOLETTA DZIWIŃSKA – Studio Piosenki ŁDK

Wyróżnienie

NATALIA ŁĘCZYCKA – Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach

MARTA POPŁAWSKA – I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

Kategoria: gimnazja i szkoły średnie – zespoły

I Miejsce Zespół Wokalny – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach i Zespół Wokalny - Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach

  Laureaci pierwszych miejsc wystąpią podczas powiatowych uroczystości z okazji odzyskania niepodległości 11 listopada w sali widowiskowej ŁDK – na które serdecznie zapraszamy! Uczestnikom, instruktorom oraz laureatom serdecznie dziękujemy za udział oraz zapał i chęci do kultywowania tradycji patriotycznych.

 
Tekst i fot. Łosicki Dom Kultury

Wróć