VI FORUM BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO

2017-11-17 13:45

VI FORUM BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE ŁOSICKIM 


z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu łosickiego.


PROGRAM VI FORUM 
pt. „Siła Partnerstwa w Powiecie Łosickim: Gala projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem partnerstwa międzysektorowego w Powiecie Łosickim do wspólnej realizacji w latach 2018 – 2023”

Miejsce: Łosice

Łosice: 8 grudnia 2017 roku

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Otwarcie VI Forum
Bożena Niedzielak – Starosta Powiatu Łosickiego
Danuta Borkowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
10.15 – 12.15 Prezentacja wstępnie opracowanych przez uczestników Forum propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Łosickim
12.15 – 12.35 Przerwa kawowa
12.35 – 13.00 Prezentacja wstępnie opracowanych przez uczestników Forum propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Łosickim c.d.
13.00 – 13.45 Wystąpienia zaproszonych gości
Prezentacja gminy z Powiatu Łosickiego - Gmina Olszanka
13.45 – 15.15 Podpisanie „Umowy Partnerstwa Lokalnego na rzecz aktywizacji łosickiego rynku pracy”
Wręczenie certyfikatów udziału w Forum z zakresu „Budowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Łosickim”
15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie VI FORUM
15.30 Poczęstunek

Wróć