Uroczyste otwarcie odbudowanej drogi powiatowej Nr 2008W

2017-11-10 12:29

   9 listopada 2017 roku w miejscowości Terlików miało miejsce uroczyste otwarcie odbudowanej drogi powiatowej Nr 2008W na odcinku  Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże o długości 4,100 km.

   Inwestycja pod nazwą: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2008W na odcinku Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 9+475 do km 13+575, o dł. 4,100km” – została zrealizowana dzięki przyznaniu promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów atmosferycznych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 872 600,93 zł. w tym:
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa: 1 457 060,00 zł., stanowiąca 80% kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki finansowe Powiatu Łosickiego 207 770,93 zł.
- dotacja z Gminy Sarniaki 207 770,00 zł.

   Uroczyste otwarcie odbudowanej drogi tradycyjnie połączono z przemówieniami i przecięciem wstęgi, a obecni kapłani, ks. prałat dr Andrzej Jakubowicz Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach oraz ks. Krzysztof Janowic Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chłopkowie, dokonali poświęcenia drogi. 

   W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Pan Marek Renik, Kierownik Rejonu w Siedlcach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Szczepan Miroński, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyna Kasprowicz i Radni Powiatu Łosickiego, Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pan Karol Szymaniuk, Przewodnicząca Rady Gminy Sarnaki Pani Małgorzata Korbut i Radni Gminy Sarnaki, Wójt Gminy Sarnaki Pan Andrzej Lipka, Sołtys wsi Terlików Pan Roman Onopiuk, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Mariusz Wierzchoś, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Pan Leszek Budrewicz i Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach Pan Marek Fedorowicz. 

 

Wróć